Pris & kostnad för bergvärmepumpar

Här är vår guide till pris på bergvärmepump - vad som påverkar priset, vilka olika prisnivåer som finns idag och vad den som kollar på bergvärmepumpar bör tänka på för att få ett så bra bergvärme pris som möjligt vid bergvärmeinstallation.

Att installera bergvärme är en relativt kostsam engångsinvestering men den har å andra sidan potential att sänka årskostnaderna för husets energibehov rejält och därmed bli en ren vinstaffär på några års sikt. 

En tumregel som alltid gäller vid större investeringar som en värmepump, är att kontakta olika bergvärmeinstallatörer och jämföra deras offerter mot varandra. Då ökar chansen för dig att installera bergvärme till bästa pris eftersom du kan matcha deras erbjudanden och förhandla ned kostnaderna. 

Därför varierar priset på bergvärmepumpar

Bergvärmepumpar varierar en del i pris och det beror främst på:

  • Vilken modell eller märke du köper
  • hur kraftfull värmepumpen är ("effektstorlek")
  • vad den totala kostnaden för att borra och installera blir

Priset påverkas givetvis också av hur väl du förhandlar med installatören av din bergvärme. Tar du in flera offerter från olika installatörer ökar chansen att få till en bra affär.

Det kanske viktigaste när det gäller kostnad för din bergvärmepump är att ställa investeringen (pris på värmepumpen plus arbetskostnad för installation) mot hur mycket du sparar per år med din bergvärme.

Din besparing per år visar hur lång tid det tar innan din bergvärmepump börjar betala sig själv och till slut blir en ren plusaffär i och med sänkta värmekostnader för ditt hus. Vanligtvis så ligger återbetalningstiden för en bergvärmepump på mellan fem och tio år. Därefter går du plus på bergvärme! 

Kostnad bergvärmepumpar
Många uppskattar när det är varmt och skönt hemma. 

DEL 1: Exempel på offert och kostnad för bergvärme

En bergvärmepump idag från något av de större märkena (såsom IVT, Bosch, Thermia med flera) kostar mellan 80 000 och 120 000 kr. Det innefattar själva pumpen och kringmaterial som behövs för installation, drift och för att kunna koppla ihop med husets värmesystem.

Sedan tillkommer kostnaden för att borra hålet som värmen ska utvinnas ur, samt kostnad för att installera pumpen. Exakt vad dessa två punkter kostar varierar mycket, men någonstans mellan 20 000 och 40 000 kr är normalt. Denna kostnad omfattas av ROT-avdraget, vilket gör att du kan dra av 30% direkt från din bergvärmeinstallation!

Offerten kan alltså se ut så här:

Kostnad material

Bergvärmepump NIBE 9kw                           95 000 kr (värmepump pris)

Kollektorslang 200 m/övrigt material             20 000 kr (slangen som fångar upp värmen)

Total materialkostnad bergvärme:           115 000 kr


Kostnad arbete

Borrning av energibrunn                              24 000 kr (borrning av brunnen som värmen tas upp ur)

Installation                                                  18 000 kr (installation av bergvärmepumpen)

Total arbetskostnad bergvärme: 42 000 kr

ROT-avdrag innebär en skattereduktion på arbetskostnaden för en mängd olika arbeten på och i ett hus, däribland installation av bergvärmepumpar. Det gör att arbetskostnaden sänks till cirka 28 000 kr (42 000 kr/3) för installationen.

Totalt pris bergvärme blir alltså runt 143 000 kr.

Denna siffra tar vi med oss till nästa del i förberedelserna inför bergvärmepumpen - Besparing och återbetalningstid!

 Länk: bergvärme-info.se - alla seriösa värmepumpsinstallatörer på en plats.

Vill du veta mer om vad det kostar att värma en bostadsrättsförening eller större fastighet?

Läs vår guide till bergvärme för större fastigheter.